Entries by admin.ws247

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU QUỐC TẾ

Hệ thống đăng ký Nhãn hiệu quốc tế Hiện nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có hệ thống đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu. Tuy nhiên, nhãn hiệu được bảo hộ tại quốc gia nào thì chỉ có hiệu lực tại quốc gia đó. Việc sử dụng Nhãn hiệu tại […]

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI CAMBODIA

Để đăng ký nhãn hiệu tại Cambodia (Cam-pu-chia) và bảo hộ thành công, người nộp đơn cần chuẩn bị và lưu ý các vấn đề sau đây: 1. Tài liệu cần chuẩn bị Bản gốc được công chứng Giấy ủy quyền cho một đơn vị nộp đơn tại Cambodia Mẫu nhãn hiệu (logo/thương hiệu) cần […]

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN CHO LOGO

Đối với một logo, tác giả hoặc chủ sở hữu có thể đăng ký bản quyền để bảo hộ dưới dạng tác phẩm mỹ thuật ứng dụng cho hình thức thể hiện logo. Đăng ký bản quyền có lợi ích gì? Thông thường, các logo trước khi đăng ký đã được công bố tới công […]